Spoiwa Kultury

30 czerwa - 4 lipca 2015 | Szczecin

Festiwal kulturalny, który przemienia ulice Szczecina w teatr.

Festiwal, który odbywa się co roku w pierwszych dniach lipca. Prezentowane są wtedy widowiska plenerowe, spektakle uliczne, koncerty, performance'y, wystawy oraz projekcje filmów. Wszystkie te wydarzenia artystyczne realizowane są w przestrzeniach otwartych, które często są miejscami zapomnianym. Poprzez organizowanie festiwalu miasto stara się przywrócić dobre imię najbardziej opuszczonym zakątkom Szczecina.

Festiwal jest ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Szczecina, ponieważ umożliwia doświadczenie tak zwanej kultury wysokiej mieszkańcom, którzy na co dzień nie mają do niej dostępu.

Warto wybrać się do Szczecina na początku lipca, aby wziąć udział w tym słynnym kulturalnym przedsięwzięciu.

 

Strona www
www.spoiwakultury.eu

Kategorie: Kultura